Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /data/websites/risklogic.pl/account/www/index.php on line 185

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /data/websites/risklogic.pl/account/www/sys/functions/langs.php on line 10
Projekty - Risklogic

Projekty

W ciągu ostatnich lat przeprowadziliśmy szereg interesujących projektów dotyczących zarządzania ryzykiem:

Projekt: Tworzenie całościowego systemu ERM i jego wdrożenie.
 • Zadania i obowiązki: opracowanie struktury, procesów i narzędzi ERM oraz kompletne wdrożenie systemu w 15 spółkach w 9 krajach europejskich; wybór i wdrożenie oprogramowania informatycznego wspierającego zarządzanie ryzykiem; zreformowanie programu ubezpieczeniowego grupy kapitałowej; opracowanie środków zaradczych dla kilku ryzyk operacyjnych.
 • Przebieg projektu: zaprojektowanie założeń ramowych systemu RM zgodnie z najlepszymi światowymi dobrymi praktykami, wdrożenie i przetestowanie w spółkach pilotażowych, dokonanie niezbędnych korekt na podstawie konsultacji wewnętrznych z kierownictwem oraz zewnętrznych z risk managerami z rynku brytyjskiego, faza pełnego wdrożenia we wszystkich spółkach europejskich, zamrożenie wdrożonego systemu z wykorzystaniem dedykowanego systemu informatycznego.
 • Efekt / produkt: nowoczesny, pragmatyczny i w pełni działający system zarządzania ryzykiem biznesowym.
 • Klient: prywatna grupa kapitałowa z sektora logistycznego (obroty ok. 2 miliardów PLN).
Projekt: Wsparcie merytoryczne i coaching risk managera.
 • Zadania i obowiązki: przeprowadzenie warsztatów dla kierownictwa poświęconych identyfikacji i kwantyfikacji ryzyk, sporządzeniu mapy ryzyka oraz znalezieniu korelacji pomiędzy ryzykami, obecność w przełomowych momentach (np. podczas spotkań komitetu ds ryzyk), bieżący coaching dla risk managera.
 • Przebieg projektu: przeprowadzenie za risk managera wstępnych warsztatów identyfikacji i oceny ryzyk, weryfikacja wykorzystanych miar i narzędzi, konsultacje podczas tworzenia planów zaradczych i agregowania ryzyk, konsultacje podczas wdrażania systemu informatycznego obsługującego ERM.
 • Efekt i korzyści: system zarządzania ryzykiem stopniowo optymalizowany i dostosowany do potrzeb firmy, korygowanie możliwych błędów zanim do nich dochodzi, dostępność know-how dla risk managera „na żądanie”.
 • Klient: grupa kapitałowa z sektora petrochemicznego notowana na GPW (obroty ok. 40 miliardów PLN).
Projekt :Audyt oraz optymalizacja istniejącego systemu i praktyki zarządzania ryzykiem.
 • Zadania i obowiązki: zdiagnozowanie założeń do struktury oraz procesu zarządzania ryzykiem oraz jego funkcjonowania w praktyce, w grupie kilku spółek, w celu poprawy jego skuteczności, efektywności i przyjazności dla managementu na wszystkich poziomach zarządczych
 • Przebieg projektu: analiza polityki, procedury zarządzania ryzykiem oraz raportów i efektów ich działania, wywiady z wybranymi uczestnikami systemu zarządzania ryzykiem w kilku spółkach
 • Efekt i korzyści: wypracowanie konkretnych, przyjaznych rozwiązań, odpowiednich dla określonej spółki / organizacji, bazujących na istniejących w firmie zasobach, oraz zogniskowanych na efektywności, skuteczności oraz zaangażowaniu kierownictwa.
Projekt: Przygotowanie kierownictwa i zespołu do samodzielnego wdrożenia systemu zarządzania ryzykiem.
 • Zadania i obowiązki: seria gruntownych szkoleń i warsztatów dla kierownictwa, konsultacje i wsparcie dla zespołu zarządzania ryzykiem podczas tworzenia zrębów analityki i dokumentacji ERM.
 • Przebieg projektu: szkolenia wstępne dla większości kierowników i dyrektorów, pogłębione warsztaty z dedykowanym zespołem ds zarządzania ryzykiem poświęcone analityce w zarządzaniu ryzykiem, konsultacje przy tworzeniu dokumentacji systemowej.
 • Efekt i korzyści: wewnętrzne zasoby ludzkie gruntownie przygotowane do wdrożenia nowoczesnego systemu ERM, rozwiązane najbardziej kluczowe dla powodzenia etapy analityczne oraz zarządcze wdrożenia.
 • Klient: grupa kapitałowa z sektora elektro-energetycznego notowana na GPW (obroty ok. 3,5 miliarda PLN).
Projekt: Korygowanie błędnych założeń i historycznych rozwiązań innych konsultantów.
 • Zadania i obowiązki: audyt i ocena istniejącego (projektowanego) systemu zarządzania ryzykiem i zaproponowanie sposobu jego drastycznej poprawy pod kątem efektywności, konkretnych rozwiązań alternatywnych.
 • Przebieg projektu: analiza dokumentów i wywiady z kierownictwem, sporządzenie raportu z rekomendacjami.
 • Efekt i korzyści: konkretne wskazówki lub plan dokonania zmian w zbyt rozbudowanym i nieskutecznym (niedziałającym) systemie ERM.
 • Klient: strategiczna grupa kapitałowa skarbu państwa (obroty ok. 7 miliardów PLN), spółka notowana na GPW z sektora wydobywczego (obroty ok. 1,2 miliarda PLN), strategiczna spółka skarbu państwa obsługująca zasoby energetyczne.
Projekt: Pełnienie roli wewnętrznego doradcy i nadzorcy nad toczącym się projektem ERM.
 • Zadania i obowiązki: bieżąca weryfikacja i poprawianie rozwiązań wprowadzanych przez powołanych wcześniej konsultantów.
 • Przebieg projektu: bieżąca dostępność, działania i spotkania ad-hoc.
 • Efekt i korzyści: gwarancja, że wprowadzany program zarządzania ryzykiem będzie niezbyt skomplikowany, adekwatny do charakteru firmy i realnie działający.
 • Klient: grupa kapitałowa notowana na GPW z sektora elektro-energetycznego (obroty ok. 8 miliardów PLN).
Projekt: Ekspresowa ocena stanu ryzyk w Firmie.
 • Zadania i obowiązki: sporządzenie skal i miar ryzyka pasujących do spółki, identyfikacja i oszacowanie ryzyk, sporządzenie mapy ryzyka, ocena istniejących środków kontroli (zaradczych), pogłębiona analiza BowTie dla ryzyk krytycznych.
 • Przebieg projektu: przygotowanie i przeprowadzenie serii warsztatów roboczych dla managementu, przeprowadzających Firmę krok po kroku przez kluczowe etapy procesy zarządzania ryzykiem.
 • Efekt i korzyści: fachowo i dogłębnie rozpracowane kluczowe ryzyka spółki bez konieczności zdobywania know how lub angażowania się w długofalowe i kosztowne projekty.
 • Klient: spółka skarbu państwa z sektora paliwowego (obroty ok. 350 mln PLN), grupa kapitałowa notowana na GPW z sektora produkcji i technologii (obroty ok. 400 mln PLN).
Projekt: Przygotowanie rad nadzorczych.
 • Zadania i obowiązki: przeprowadzenie na zlecenie zarządu grupy kapitałowej serii szkoleń i warsztatów dla rad nadzorczych spółek grupy.
 • Przebieg projektu: przygotowanie indywidualnego programu szkolenia i przeprowadzenie cyklu warsztatowego dla kilkudziesięciu członków rad nadzorczych.
 • Efekt i korzyści: rada nadzorcza merytorycznie gotowa aby współpracować z zarządem w obszarze ERM oraz w pełni korzystać z jego rozwiązań.
 • Klient: grupa kapitałowa notowana na GPW  z sektora elektro-energetycznego (obroty ok. 15 miliardów PLN).

Projekty dotyczące oceny  i transferu ryzyka:


2006 - Budowa największej w Polsce kopalni ropy i gazu.
2006 - Budowa stopnia wodnego.
2006 - Odazotownie gazu ziemnego.
2007 - Rozbudowa jednego z największych składowisk odpadów w Europie
2008 - Budowa największego w Polsce magazynu podziemnego gazu.
2008 - Stadion Miejski w Poznaniu.
2008 - Projekt i budowa II linii metra w Warszawie.
2009 - Stadion Narodowy.
2009 - Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody.
2009 - Modernizacja instalacji kotłów energetycznych.
2010 - Budowa terminala przeładunkowego LNG.
2010 - Budowa autostrady A4.
2010 - Budowa autostrady A1.
2010 - Przebudowa kotła energetycznego.
2010 - Budowa bloków energetycznych.